Fare niau 2002

gouache monotype

Dimensions: 13"x9"
Media: gouache monotype